Muzyka Serc
poland germany united kingdom cech
wspolpraca
Strona internetowa została zrealizowana przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Komponent "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie"
Galeria Szans - recenzja Katarzyna Suchta (27-29 VIII 2010 otwarcie)
W piątek 27 sierpnia 2010 r. dzięki staraniom kilkudziesięciu osób zrzeszonych w fundacji "Karkonosze - Muzyka Serc" dokonano uroczystego otwarcia "Galerii Szans", które to zapoczątkował wspólny wernisaż Katarzyny Suchty i Katarzyny Gorczycy "Katary...