Muzyka Serc
poland germany united kingdom cech
wspolpraca
Strona internetowa została zrealizowana przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Komponent "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie"
Zarząd Fundacji
Prezes Fundacji: Andrzej Gniewek - muzyk, skrzypek, dyrygent,
a.gniewek@muzykaserc.pl tel.: +48 502212638

(zmiana wpisu w KRS w dniu 19 VII 2011r.)