Muzyka Serc
poland germany united kingdom cech
wspolpraca
Strona internetowa została zrealizowana przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Komponent "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie"
Ferie z muzyką w kościółku WANG
Koncerty, w czasie ferii zimowych, odbywać się będą we wtorki i soboty. Rozpoczynamy 18 I 2014 r.
Za kilka dni podamy szczegóły.