Muzyka Serc
poland germany united kingdom cech
wspolpraca
Strona internetowa została zrealizowana przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Komponent "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie"
KMP - Koncert Piosenki Autorskiej Piotra Płazy "Płaziora" - 2 IV 2014 godz. 19:00
Zgłosił się do mnie człowiek i zaproponował, że chętnie zagra i zaśpiewa swoje utwory. Występuje w Polsce, dla czego nie ma zaśpiewać u siebie w Jeleniej Górze. I o to jest: Piotr Płaza "Płazior". Człowiek spokojny, ale wie czego chce. Pisze i śpiewa o życiu tak, jak je postrzega.
Zapraszam do Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze - Cieplicach, ul. Cieplicka 11 A, 2 IV na godz, 19:00 Wstęp 15 zł .
Andrzej Gniewek

"Płazior" o sobie (za: http://www.lemondabrowa.pl/):
Samo pisanie tekstów, tworzenie piosenek jest m.in. pewnego rodzaju autoterapią czy też reakcją na efekty różnych obserwacji, zdarzeń a przede wszystkim przeżyć , niekiedy bardzo intymnych i ciężkich.. Kiedy człowiek wyrzuci w takich momentach coś na papier w tej czy innej formie , to po pierwsze dokładniej i świadomiej przeżywa to co akurat się zdarza, po drugie często porządkuje myśli , a i jeszcze jakby przy tym zrzuca z siebie trochę ciężaru. Treści które wnoszę , opierają się głównie na głębokich emocjach , czasami na krytyce i krzyku ( zakorzenionym w wychowaniu się na muzyce buntu, ale przede wszystkim w swoim charakterze nieobojętnego obserwatora ).
Sztuka to niekoniecznie rozrywka. Sztuce trzeba się oddać , trzeba być jej wiernym, niezależnie od jej poziomu czy piękna. Tym bardziej, że wcale masa ludzka nie jest wyznacznikiem tego piękna, tak jak i nie jest wyznacznikiem Prawdy. Nie należy się nią wysługiwać i skupiać się głównie na tym jakie korzyści ma nam przynieść, tylko BYĆ Z NIĄ NAPRAWDĘ. Wtedy będzie prawdziwa i nigdy nie odejdzie. Nie przeminie. Nie zginie.


img


Komentarze

Wpisz swoje imię, pseudonim:

Wpisz treść: