Muzyka Serc
poland germany united kingdom cech
wspolpraca
Strona internetowa została zrealizowana przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Komponent "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie"
KMP - 9 IV 2014 - Koncert Kameralny TRIO "JAK Amadeusz"
Fundacja "Karkonosze - Muzyka Serc" zaprasza na koncert TRIO "JAK Amadeusz".
do Muzeum Przyrodniczego w Cieplicach Śl. Zdrój (Jelenia Góra) przy ul. Cieplickiej 11 A o godz. 19:00.
TRIO wystąpi w składzie:
Andrzej Gniewek - skrzypce
Urszula Gniewek - skrzypce
Dobrosław Krzyżanowski - wiolonczela

W programie:

Arcangelo Corelli (1653-1713)- SONATA I z op. 4
- Largo
- Corrente
- Adagio
- Allemanda

Joseph Haydn (1732-1809) - DIE LONDONER TRIOS (TRIO I)
- Allegro moderato
- Andante
- Finale

Giuseppe Tartini 91692-1770) - TWO SONATS (SONATA I)
- Andante
- Allegro assai

Joseph Haydn (1732-1809) - DIE LONDONER TRIOS (TRIO III)
- Spiritoso
- Andante
- Allegro

Peter Haensel (1770-1831)
- Vivace
- Andante
- Rondo

Alexander Borodin (1833-1887) - TRIO
(trio smyczkowe na 2 skrzypiec i wiolonczelę na temat rosyjskiej piosenki ludowej "Czym ja ciebie uraziłam" (wolne tłumaczenie)

Wstęp 25 zł
Bilety przed koncertem.

Z A P R A S Z A M Y

Organizator: Fundacja "Karkonosze - Muzyka Serc"
tel. 502 212 638
www.muzykaserc.pl

Komentarze

Wpisz swoje imię, pseudonim:

Wpisz treść: