Muzyka Serc
poland germany united kingdom cech
wspolpraca
Strona internetowa została zrealizowana przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Komponent "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie"
KMP - "Moje Spotkania" z Małgorzatą Kowzan 23 IV 2014
23 IV 2014 r. zapraszam na „Moje Spotkania” z Małgorzatą Kowzan, poetką rolnikiem.
Małgorzata tworzy wiersze i uprawia ziemię. Na „Moim Spotkaniu” poznamy twórczość poetki w wierszach, które sama zaprezentuje. Małgorzata opowie również o tym co i jak uprawia i co wytwarza z owoców swojej pracy. Chętnie dzieli się swoimi wierszami i wyrobami ekologicznymi.
Serdecznie zapraszam 23 IV (środa) na godz. 19:00 - Muzeum Przyrodnicze
Jelenia Góra – Cieplice, ul. Cieplicka 11A
Andrzej Gniewek


Wstęp 10 zł

Przychód z biletów przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.

Bilety - przed wejściem na spotkanie.