Muzyka Serc
poland germany united kingdom cech
wspolpraca
Strona internetowa została zrealizowana przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Komponent "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie"
6 VI 2014 piotr damasiewicz quartet MNEMOTAKSJA
[color=indigo]6 VI 2014, godz. 19:00 w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze Cieplicach, ul. Cieplicka 11A, zapraszamy na koncert "piotr damasiewicz quartet" promujący płytę MNEMOTAKSJA.

Do spotkania muzyków kwartetu avant jazzowego doszło w 2007 roku. (...)W lipcu 2008 roku zespół nagrał płytę pt. "Mnemotaksja". Muzyka ta jest podsumowaniem trzyletniego etapu założyciela grupy Piotra Damasiewicza, związanego wówczas głównie z wrocławską sceną improwizowaną. Mnemotaksja to pojęcie wymyślone przez leadera kwartetu, które w sposób umowny i alegoryczny odnosi się do potencjalnych umiejętności człowieka warunkujących jego przetrwanie w otaczającej go rzeczywistości. (za http://firlej.wroc.pl/).

http://www.jazzpress.pl/publicystyka/26-recenzja/2312-piotr-damasiewicz-quartet-mnemotaksja

Galeria


Komentarze

Wpisz swoje imię, pseudonim:

Wpisz treść: