Muzyka Serc
poland germany united kingdom cech
wspolpraca
Strona internetowa została zrealizowana przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Komponent "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie"
GALERIA SZANS - Wystawa prac uczniów III kl. Liceum Plastycznego
GALERIA SZANS zaprasza Państwa na wystawę prac uczniów III klasy cieplickiego Liceum Plastycznego. Celem wystawy jest nie tylko promocja sztuki, ale i zebranie funduszy na organizacje pleneru malarskiego dla młodych artystów.

Wystawa trwać będzie do 10 V 2015 w sali prelekcyjnej Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze - Cieplicach, ul. Cieplicka 11A
Prace można zakupić u autorów.

info tel. 515 946 070

Galeria


Komentarze

Wpisz swoje imię, pseudonim:

Wpisz treść: