Muzyka Serc
poland germany united kingdom cech
wspolpraca
Strona internetowa została zrealizowana przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Komponent "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie"
KMP "Bądź Ciszą" - Poezja Ducha Człowieka
Bądź Ciszą€“ tworzy nowy nurt poezji śpiewanej z wykorzystaniem różnych gatunków muzycznych. Muzyka, która otula a słowa przenoszą w inny świat zapomnianej przez człowieka jego własnej natury, tak ważnej dla niego samego jak i dla otaczającego świata.

To co tworzymy jest dla ludzi pomostem - dla ludzi, którzy chcą bliżej poznać znaczenie uczuć oraz odnaleźć bezwarunkową miłość, bo o tym pisze Małgosia Kowzan, autorka tekstów, do których komponujemy muzykę. Nie ulegamy modzie, nie idziemy według najnowszych trendów. Tworzymy to co czujemy i z czym czujemy się najlepiej.

Sponsorami koncertów są nasi słuchacze.

Kwiatami wspiera nas kwiaciarnia „Flowerhouse” - „pod koroną” w Cieplicach.

Zapraszam. Andrzej Gniewek

Galeria