Muzyka Serc
poland germany united kingdom cech
wspolpraca
Strona internetowa została zrealizowana przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Komponent "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie"
KMP - Hubert Horbowski – „O ważnych sprawach mniej poważnie”
„O ważnych sprawach mniej poważnie” to program mniej poważny ale rymowany. Autor wierszy i limeryków Hubert Horbowski podejmuje temat relacji damsko-męskich w rymowanych tekstach, z sobie właściwym wdziękiem i humorem. Wieczór pełen uśmiechu, wręcz radości, okrasza muzyką Andrzej Gniewek skrzypce.

Hubert Horbowski
Ur. 11. 12. 1950 r. w Przeworsku, obecnie mieszka w Jeleniej Górze. Wykształcenie średnie (liceum ogólnokształcące); emeryt. Pisze wiersze - nie tylko satyryczne - wyłącznie (poza jednym) rymowane. Jego pierwsze "dorosłe" teksty powstały w roku 2005. Jest współautorem tomiku z limerykami (K. Sławińska, H. Horbowski "Frywoliki spod osiki", 2011 r.). Publikował w kilkunastu antologiach, almanachach i innych zbiorach wierszy, a także (sporadycznie) w lokalnej prasie. Jest laureatem kilku konkursów organizowanych przez portale literackie. Należy do Dolnośląskiej Grupy Literackiej "NURT" z Lubania i Stowarzyszenia W Cieniu Lipy Czarnoleskiej z Jeleniej Góry.


Wstęp 10 zł - rezerwacja - tel. nr 502212638 (w dniu koncertu do godz. 15-ej) –


Sponsorami koncertów i spotkań są nasi słuchacze.

Kwiatami wspiera nas „Flowerhouse” - kwiaciarnia „pod koroną” w Cieplicach.

Sprzęt nagłośnieniowy udostępnia nam Firma „BOB SOUND”.

Zapraszam. Andrzej Gniewek.

Komentarze

Wpisz swoje imię, pseudonim:

Wpisz treść: