Muzyka Serc
poland germany united kingdom cech
wspolpraca
Strona internetowa została zrealizowana przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Komponent "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie"
Koncert w kościele ZBAWICIELA w Cieplicach (Jel. Góra) 16 VI 2010 r.
16 VI 2010 r Chór "Światło Serca" zaśpiewał koncert w kościele ZBAWICIELA parafii ewangelicko - augsburskiej w Cieplicach. Na tym koncercie wykonaliśmy pierwszy raz Misa Breve in C Charlesa Gounoda. Na organach towarzyszył nam, zaprzyjaźniony z chórem, organista Marek Drewnikowski. Całość poprowadził dyrygent Andrzej Gniewek.
W programie wykonaliśmy :
"Viva la musica" - sł. H.Markowska, opr. J.Maciejewski;
"Gaude Mater Polonia"
"Modlitwa" - St. Moniuszki z op. "Halka";
"Na stopniach Twego upadamy tronu" - msza polsaka Karola Kurpińskiego;
"Alleluja" - Williama Boyce
"Małe preludia" - Sigfrieda Karg - Elerta (organy solo);
Missa Breve in C - Charles Gounod

Zapraszamy na nasze koncerty

Galeria