Muzyka Serc
poland germany united kingdom cech
wspolpraca
Strona internetowa została zrealizowana przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Komponent "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie"
Kim jesteśmy
Jesteśmy fundacją
- promującą nasz region, LUDZI w nim tworzących - nasze dobro regionalne
- pomagającą rozwijać swoje zdolności twórcze dla dobra wszystkich
- prowadzącą działania na rzecz mieszkańców i odwiedzających nasz region
- zapewniającą miejsce dla każdego, kto chce spróbować swoich sił
- wspierającą wszystkie działania służące integracji, rozwojowi środowiska regionu, mieszkańców i ich kreacji w kierunku podnoszenia jakości życia