Muzyka Serc
poland germany united kingdom cech
wspolpraca
Strona internetowa została zrealizowana przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Komponent "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie"
"Szkolenie kadry Fundacji Karkonosze - Muzyka Serc"
30 VIII 2010 r. zakończyliśmy projekt "Szkolenie kadry Fundacji Karkonosze - Muzyka Serc". Projekt ten zrealizowaliśmy przy pomocy dofinansowania opisanego na stronie głównej (powyżej). W sześciu czterodniowych cyklach, co miesiąc, spotykaliśmy się w Karpaczu na treningach integracyjnych i twórczych, wykładach pogłębiających naszą wiedzę o zarządzaniu grupą, instytucjami pozarządowymi, aby stworzyć aktywną grupę ludzi skupionych wokół Fundacji. Z początkowo zakładanej grupy 12-tu osób zakończyliśmy szkolenie gromadząc wokół Fundacji 24-ech wolontariuszy. Podczas szkolenia zwiększylismy swoje umiejętności organizacyjne, komunikowania się w zespole i wzrosło zaufanie we własne siły i umiejętności. Dzięki temu podzieliliśmy się na sześć grup roboczych, które zajęły się pisaniem projektów w tematach kultury, sztuki, informatyki, zielarstwa czy rękodzielnictwa. 11-go maja ruszyła nasza strona internetowa. Na zakończenie projektu, wspólnie, w ramach warsztatów praktycznych, 27 VIII 2010 r. otworzyliśmy Galerię Szans (o której piszemy na naszej stronie). Podczas trwającego trzy dni otwarcia nasi wolontariusze zaprezentowali swoje talenty (patrz zdjęcia z otwarcia i recenzje na stronie, w zakładce Galeria Szans). Został wydrukowany pierwszy numer naszego biuletynu "Karkonosze - Muzyka Serc" i przygotowany drugi. Co i jak się działo najlepiej oddają zdjęcia: poniżej ze szkoleń i w zakładce Galeria Szans z otwarcia i wystawy.
Dziękuję wszystkim uczestnikom szkolenia za wytrwałość i zapał do tworzenia.
Dziękuję za wsparcie wykładowcom i trenerom: pani Jolancie Górze (psycholog), Annie Borek i Bartłomiejowi Bartkowiakowi (trenerom RCWiP), Aleksandrze Rudzkiej (księgowość).
Dziękuję za udzielone wsparcie przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Komponent "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie".
Przewodniczący Fundacji Andrzej Gniewek

Galeria