Muzyka Serc
poland germany united kingdom cech
wspolpraca
Strona internetowa została zrealizowana przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Komponent "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie"
parafią pw Jana Chrzciciela
Parafia p.w. Jana Chrzciciela w Cieplicach (Jelenia Góra ul. Cieplicka 8) udziela gościny naszemu chórowi "Światło Serca". Chór, dzięki temu, może pracować na próbach w salce muzycznej. Bierzemy udział w uroczystościach kościelnych i parafialnych. Organizujemy koncerty w pięknym wnętrzu kościoła.

link do strony www parafii http://www.cieplice.pijarzy.pl