Muzyka Serc
poland germany united kingdom cech
wspolpraca
Strona internetowa została zrealizowana przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Komponent "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie"
Małgorzata Kowzan
img

Moim pierwszym gościem w "Moich spotkaniach" była Małgorzata Kowzan.
Mottem naszego spotkania były dwa pierwsze wersy wiersza "Cieszmy sie sobą":

Cieszmy się sobą, cieszmy w tej chwili
Cieszmy w tym właśnie momencie
Byśmy już w życiu się nie gubili
W zwykły dzień oraz przy święcie.
Bądźmy ze sobą, bądźmy przy sobie
Czyśmy daleko czy blisko
Miłość jednoczy nas w dobrej myśli
I zastępuje nam wszystko.
Czy ktoś wyjechał albo wyjedzie
Albo gdy wróci z daleka
Bądźmy przy sobie uczuć myślami
Niech płynie miłości rzeka.
Przecież myśl dobra nic nie kosztuje
A tyle ciepła wprowadza
Bądźmy ze sobą uczuć myślami
Z nas każdy na to wciąż czeka.

c.d.n. A.G.