Muzyka Serc
poland germany united kingdom cech
wspolpraca
Strona internetowa została zrealizowana przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Komponent "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie"
ŚPIEWAJĄCE WIECZORY 24.VI.2010
TRADYCJA PALENIA OGNISK nie jest nowa. Wiemy o tym wszyscy. My chcemy zaproponować na tej bazie Śpiewające Wieczory. Jak pięknie mogą wyglądać Karkonosze, gdy w jednym czasie, w wielu różnych miejscach, zapłoną ogniska. Moim marzeniem jest, abyśmy...
Cieplickie Koncerty Kameralne 16.VI.2010 r.
Nastąpiła ZMIANA PROGRAMU KONCERTU w kościele Zbawiciela w Cieplicach przy Pl. Piastowskim 18 (kościół ewangelicki). W ramach Cieplickich Koncertów Kameralnych, 16.VI.2010, wystąpi chór "Światło Serca". W programie usłyszymy min : ...
Start naszej nowej strony internetowej
Witamy i zapraszamy Państwa do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie uzupełniania treści, niemniej jeśli chcecie się Państwo z nami skontaktować, nic nie stoi na przeszkodzie.